Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden De Jachtshop

 

1.       Algemeen

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Jachtshop als leverancier van producten optreedt.

2.       Aanbiedingen

2.1.   Alle aanbiedingen van De Jachtshop zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. De Jachtshop heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijden voorbehouden. De voorraad van De Jachtshop is zeer dynamisch door de verkoop in de fysieke winkel. Het kan zijn dat een product op de webshop nog op voorraad staat, terwijl deze in werkelijkheid niet meer op voorraad is. De Jachtshop heeft dan het recht de overeenkomst te annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt dan per ommegaande terug op de rekening van de koper gestort.

 

3.       Overeenkomst

3.1.   De koopovereenkomst tussen De Jachtshop en de koper is tot stand gekomen op het moment dat u uw goederen welke u besteld, heeft betaald.

4.       Prijzen

4.1.   Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven.

5.       Verzendkosten

5.1.   Alle prijzen van de producten welke vermeld staan op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders is aangegeven. Indien u vragen heeft over de verzendkosten neem dan contact met ons op via de button contact in het webmenu. Overige verzendkosten:

  • brieven 0 t/m 100 gram: €2,00
  • brieven 101 t/m 500 gram: €3,50
  • postpakketten (past niet door brievenbus): € 7,50

6.     Levering & levertijd

6.1.   Bestelde producten worden verzonden indien de betaling binnen is bij De Jachtshop. De Jachtshop verzendt één keer per week, te weten op vrijdag, haar producten, zodat de producten op zaterdag geleverd worden, danwel op maandag. De levertijd kan 2 tot 8 dagen duren, indien een product op voorraad is.

6.2. De Jachtshop streeft ernaar om binnen 8 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijn op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

6.3.   Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterst termijn. De Jachtshop kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijd.

6.4.   Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn. De Jachtshop zorgt voor bezorging per post over verzending op enige andere wijze ter keuze van De Jachtshop. Eigendom van de producten gaat over op koper bij aflevering indien de producten betaald zijn.

6.5. De Jachtshop is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van een eventuele nalevering zal gedragen worden door De Jachtshop.

7.     Veilig betalen

7.1.   Vooruitbetaling: bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van de Jachtshop. Deze manier van betalen duurt doorgaans een aantal dagen. Uw bestelling wordt echter pas verzonden op het moment dat de betaling binnen is bij De Jachtshop.

7.2.  Nog niet van toepassing: iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dan dezelfde werkdag nog verwerkt.

8.     Retourproducten

8.1.   "U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via dejachtshop@home.nl."

8.2.   Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door De Jachtshop kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met De Jachtshop.

8.3.   Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door De Jachtshop kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met De Jachtshop.

8.4.   Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt binnen 30 dagen het door u betaalde bedrag op u bank of giro rekening gestort. U dient hier altijd contact over op te nemen met De Jachtshop.

8.5.   Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.

9.     Garantie

9.1.   Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u via de button contact in uw webmenu altijd contact opnemen met De Jachtshop.
Fabrieksgarantie is alleen van toepassing wanneer dit nadrukkelijk is aangegeven tijdens de aankoop van uw product.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verklaring en nakoming

10.1.gebreken: de koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd, of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan De Jachtshop te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper uiterlijk een maand na levering schriftelijk te melden aan De Jachtshop. Zaken kunnen alleen en slechts na schriftelijke toestemming van verkoper worden terug gezonden.

10.2.Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 maand na ontvangt op het afleveradres.
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u
De Jachtshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis hiervan te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten dan wel de factuurwaarde hiervan gerestitueerd te krijgen.

10.3.Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan De Jachtshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en de retourzending tevens voldoende gefrankeerd blijkt.

11.  Schadevergoeding

11.1.De Jachtshop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te kennen. Dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2.De afnemer vrijwaart De Jachtshop in en buiten rechte voor alle aansprakelijkheid van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen die betrekking hebben op (beweerdelijk of echte) gebreken aan producten van De Jachtshop, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

12.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Jachtshop en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.  Prijzen

13.1.De Jachtshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

14. Privacy

14.1.Uw privacy is veilig bij ons, uw gegevens zullen door De Jachtshop alleen onder de volgende omstandigheden worden gebruikt. Het voeren van onze financiële administratie, het uitvoeren van marktonderzoek door ons eigen of hier speciaal voor ingehuurde derden, het op de hoogte houden van u van interessante aanbiedingen of producten.

14.2.De Jachtshop zal vertrouwelijk met u persoonsgegevens omgaan en zal hen niet in het bezit stellen van derden tenzij, in dienst van De Jachtshop.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »